Donaties

De Stichting Mens en zijn Natuur verleent uitsluitend donaties voor eenmalige projecten, zij levert geen periodieke subsidies. Alleen rechtspersonen komen in aanmerking voor een donatie.
De donaties mogen niet bestemd zijn om exploitatietekorten te dekken.
De intentie van het fonds is gericht op projecten ten behoeve van, al dan niet kwetsbare groepen in de samenleving en op projecten die nieuwe initiatieven een kans geven en bepaalde ontwikkelingen stimuleren of versnellen.
Het bedrag van de donatie is in de orde van € 1.500 – € 5.000.