Fondswerving

Bent u geïnteresseerd en voelt u zich aangetrokken tot de doelstelling en werkwijze van de Stichting en wilt u overwegen om het werk van de Stichting financieel te steunen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur.