Mens en zijn Natuur

Welkom op de site van de Stichting Mens en zijn Natuur.

Het fonds steunt projecten in de gemeente De Bilt op drie terreinen: Welzijn en leefbaarheid; Cultuur en cultuurhistorie; Natuurbehoud en natuureducatie.