Projecten

Welzijn & Leefbaarheid

 • Hospice Demeter, De Bilt
 • Vrijwillige Brandweerharmonie Bilthoven: vervanging tuba
 • Berg en Boschschool, Bilthoven: theaterlessen autistische leerlingen
 • Michaëlschool De Bilt: inrichting schooltuin
 • Steunpunt Vluchtelingen De Bilt: zwemlessen en aanschaf computer
 • Alertis: educatiekalender
 • Bilts Hoogkruis
 • Stichting Mens: ‘Sterk door vrijwilligerswerk’ 

 

Cultuur & Cultuurhistorie

 • Projecten De Bilt 900 jaar
 • Akoesticum; startsubsidie
 • Stichting Theater in ’t Groen, Groenekan: openluchtspel op Fort Voordaan
 • Historische Kring d’Oude School, De Bilt
 • Stichting Zomerconcerten De Bilt: concerten 2009
 • Historische Kring Maartensdijk: uitgave Kadastrale Atlas

 

Natuurbehoud & Natuureducatie

 • Natuurmonumenten: herstel Sterrenbos Landhuis Gooilust, ‘s Graveland
 • Aankoop perceel De Biltse Duinen en overdracht aan Het Utrechts Landschap
 • Klompenpad Tienhoven
 • Vrienden Boetzelaer park
 • Herstel meidoornhaag en wandelpaden Houdringe
 • IVN, natuurgids Biltse Duinen
 • Geopark Heuvelrug: startsubsidie initiatief