Subsidieaanvraag

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een stichting of een vereniging. Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend. Naast de aanvraag zijn een projectomschrijving, een begroting, informatie over aanvragen bij andere fondsen/subsidiegevers, het bedrag waarvoor een beroep op de Stichting wordt gedaan en een uittreksel van de KvK nodig.

De Stichting Mens en zijn Natuur verleent uitsluitend donaties voor eenmalige projecten, zij levert geen periodieke subsidies. De donaties mogen niet bestemd zijn om exploitatietekorten te dekken.
Het bedrag van de donatie ligt in de orde van € 1.500 – € 5.000.

Het bestuur vergadert 3 x per jaar en beslist dan over de ingediende aanvragen. Criteria die een rol spelen bij de beoordeling zijn onder meer; haalbaarheid en omvang van het project, betrokkenheid van de Biltse samenleving, de hoogte van het aangevraagde bedrag en reeds eerder toegezegde subsidies.

Na de bestuursvergadering wordt u per email op de hoogte gesteld van het besluit.

In het geval van een positief besluit wordt het gewaardeerd dat de naam en het logo van de Stichting Mens en zijn Natuur wordt vermeld op eventueel promotiemateriaal. Het logo kunt u hieronder downloaden.

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend via ons digitale aanvragensysteemAls u de aanvraag correct heeft ingediend, ontvangt u automatisch bericht van ontvangst.

De subsidie toekenning geldt voor maximaal één jaar; dit betekent dat het project en het gebruik van de toegekende subsidie binnen één jaar na de schriftelijke bevestiging doorgang vindt en de toegekende subsidie binnen die periode gebruik wordt. 

Download logo Ga naar het digitale aanvragensysteem