Doelstelling

Het statutaire doel van de Stichting Mens en zijn Natuur is:

  • Het financieel steunen van kleinschalige projecten die het welzijn en de leefbaarheid van de samenleving (of groepen daarbinnen) in de gemeente De Bilt ten goede komen;
  • Het verlenen van startsubsidies voor vernieuwende initiatieven binnen de gemeente De Bilt;
  • Het financieel steunen van projecten op het gebied van natuurbehoud, natuurontwikkeling en in het bijzonder natuureducatie binnen Nederland (bij hoge uitzondering binnen Europa).

Stichting Mens en zijn Natuur heeft de ANBI status, RSIN nummer 813900190.

Bent u geïnteresseerd en spreekt de doelstelling en werkwijze van de Stichting u aan en overweegt u het werk van de Stichting financieel te steunen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur.